Ochranári vyzývajú premiéra, aby riešil kontamináciu PCB

Bratislava, Košice, 21.05.2009

Občianske združenia vyzývajú premiéra, aby jeho vláda podnikla kroky na vyčistenie Slovenska od kontaminácie polychlórovanými bifenylmi (PCB).

Občianske združenie Stop trojuholníku smrti a mimovládne organizácie Priatelia Zeme – SPZ a Greenpeace zaslali dnes otvorený list adresovaný premiérovi Róbertovi Ficovi. V liste premiéra vyzývajú, aby vláda podnikla konkrétne kroky na dekontamináciu východného regiónu od tak nebezpečnej látky ako je PCB. Spoločne upozorňujú, že kontaminácia prostredia PCB látkami sa týka približne 250 000 občanov SR. Pozornosť, ktorú tomuto problému venuje štát je však minimálna.

„Ministerstvo životného prostredia už dlhé roky ignoruje situáciu v okolí Chemka Strážske. Aj 25 rokov po zastavení výroby PCB v podniku, sa kontaminácia neznižuje. Vedecké štúdie dokazujú, že sa PCB neustále šíri ďalej v prostredí a spôsobuje nemalé zdravotné problémy. Považujeme tento stav za alarmujúci. Slovensko je najviac kontaminovanou krajinou PCB na svete. Zdravotný stav obyvateľov Slovenska trpí nečinnosťou štátu,“ povedala Mgr. Kateřina Věntusová z Greenpeace

Otvoreným listom aktivisti upozorňujú na fakt, že odsúvaním problému dekontaminácie Zemplína sa problém len prehlbuje. Kontaminácia okolia Chemka Strážske a regiónu Zemplína je natoľko rozsiahla, že je len ťažko možné ju v krátkodobom horizonte úplne odstrániť. Slovenská vláda musí začať konať aj na základe Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs), ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 415 dňa 10.5.2006, ktorého záväzky zatiaľ vláda nedodržiava.

Vedecké štúdie dokazujú priamu súvislosť medzi expozíciou polychlórovanými bifenylmi a vznikom celého radu zdravotných následkov. Odborníci zistili u detí negatívne vplyvy na sluch, poškodenie zubnej skloviny a narušenie neurobehaviorálneho vývoja. U dospelých ide predovšetkým o poškodenie štítnej žľazy, diabetes mellitus a znaky poškodenia autoimunitných procesov. Najčastejšou cestou, ako sa PCB dostávajú do ľudského organizmu sú potraviny, najmä živočíšneho pôvodu s vysokým obsahom tuku.

„Dlhodobo pracujeme v regióne východneho Slovenska na problémoch znečistenia životného prostredia.Výsledky práce ale vychádzajú na zmar kvôli nečinnosti kompetentných orgánov. Štát takýmto postojom ohrozuje zdravie svojich občanov“, dodala Mgr. Katarína Vrábľová z Priateľov Zeme - SPZ.

Vedci pracujúci na projektoch znečistenia životného prostredia PCB na východnom Slovensku, občianske združenie a mimovládne organizácie sú pripravení byť v tejto veci štátnym orgánom plne nápomocní.

Viac informácií

Mgr. Kateřina Věntusová, koordinátoka kampane pre toxické látky Greenpeace, mobil: 0905 921 918
Mgr. Katarína Vrábľová, Priatelia zeme – SPZ, mobil: 09087 656 799
Mgr. Lucia Szabová, hovorkyňa Greenpeace Slovensko, mobil: 0905 515 934