Ozdravme financovanie triedenia odpadov!

Bratislava, 25.09.2020

Triedený zber obalov a neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny) spôsobuje obciam, mestám a predovšetkým zberovým spoločnostiam nemalé finančné problémy. Financie, ktoré zberové spoločnosti dostávajú od organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) dlhodobo nestačia na pokrytie reálnych nákladov spojených s triedeným zberom. Následkom je okrem druhotnej platobnej neschopnosti menších zberových spoločností tiež znižovanie komfortu triedenia pre občana, ako napr. nedostatok farebných nádob, preplnené kontajnery či nedostatočné konečné dotrieďovanie separátov.

Ministerstvo v posledných dňoch predstavilo zámer výrazne navýšiť financovanie triedeného zberu na Slovensku. Tento zámer bol už včera parlamentom schválený v tzv. rýchlikovej novele zákona o odpadoch. Konkrétne minimálne výšky sadzieb, aké budú musieť OZV platiť zberovým spoločnostiam, sa ešte len budú nastavovať vyhláškou.
 
Podporujeme snahu ozdraviť financovanie triedenia odpadov a požadujeme, aby Ministerstvo životného prostredia SR bezodkladne nastavilo spravodlivý systém financovania triedeného zberu tak, aby poskytoval dostatok financií pre pokrytie všetkých potrebných a reálnych nákladov spojených s výkonom triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov vrátane investičných nákladov do zberných nádob, infraštruktúry triedeného zberu a informačnú kampaň na propagáciu triedeného zberu.
 
Podporu vyjadrili aj Únia miest Slovenska a  ZMOS. Taktiež sa  v priebehu jedného dňa podarilo vyzbierať podporu 25 zberových spoločností, ktoré zabezpečujú triedený zber pre 3 260 500 obyvateľov Slovenska.
 
 
PrílohaVeľkosť
Podporné stanovisko k minimálnym sadzbám479.15 KB
Ozdravme financovanie triedenia odpadov!
Kľúčové slová: triedenie odpadov | triedený zber