Priatelia Zeme podporujú boj Pezinčanov proti skládke odpadu

Košice, 12.09.2008

Priatelia Zeme-SPZ spolu s predstaviteľmi mnohých občianskych združení a mimovládnych organizácií z celého Slovenska sa v stredu 10. septembra 2008 zúčastnili protestnej demonštrácie proti ďalšej skládke odpadu v Pezinku. Zástupcovia košických združení Priatelia Zeme-SPZ a Sosna svojou účasťou na demonštrácii vyjadrili dlhodobú podporu občianskej iniciatíve Skládka nepatrí do mesta a tisíckam Pezinčanov, s ktorými spolupracujú už od začiatku ich snaženia za zdravé životné prostredie. Orgány štátnej správy v kauze pezinskej skládky stále uprednostňujú komerčný záujem navrhovateľa, uskutočňujúceho nepovolenú stavbu, pred zákonnosťou, vôľou a právom tisícov Pezinčanov na plnohodnotný život v čistom meste. Prevádzkovateľ skládky získal všetky potrebné povolenia na jej realizáciu a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) 18. augusta rozhodla, že námietky pezinských aktivistov a primátora mesta Olivera Solgu proti vydaniu integrovaného povolenia na výstavbu skládky sú neopodstatnené. Generálna prokuratúra toto rozhodnutia odobrila. Napriek obrovskému občianskemu odporu, pozornosti médií i legislatíve… Postup, ktorý štátne orgány zvolili, je naviac protiprávny, pretože nebývalým spôsobom zasahuje do kompetencií mesta – SIŽP ignoruje územno – plánovací proces a porušuje aj všeobecne záväzné nariadenia. Zlé rozhodnutia Krajského stavebného úradu a SIŽP, povoľujúce skládku, je v súčasnosti možné zrušiť cez mimoodvolacie konanie, no vyžaduje si to podporu každého z nás. Odporcovia výstavby novej skládky odpadov v Pezinku už dlhodobo argumentujú zdravotnými dôsledkami skládok a environmentálnymi dopadmi. Hrozba, že miesto dynamicky sa rozvíjajúceho vinohradníckeho mesta sa stanú obrovským regionálnym smetiskom, je napriek tomu opäť o čosi reálnejšia. Preto Priatelia Zeme-SPZ podporujú aktivity občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta a vyjadrujú svoj odpor voči tomuto zámeru. To, čo sa deje v Pezinku, sa však deje na celom Slovensku. Pezinčanov preto prišli podporiť aktivisti, bojujúci proti viacerým zlým investičným zámerom a environmentálnym kauzám z celej republiky. Za všetky možno spomenúť plánovanú ťažbu uránu, rozšírenie spaľovne odpadov v Košiciach, výstavbu najväčšej spaľovne nebezpečných odpadov v Prešove/Veľkom Šariši, výstavbu elektrárne v Trebišove, kontroverzné úseky diaľnic v Považskej Bystrici, Prešove a Šútove, spojené s vyvlastňovaním, bratislavské kauzy Vydrica, Nový most, PKO, Sad Janka Kráľa, Devín, Lakovňu WV, ale tiež vodné dielo Slatinka, skládku vo Vyšnom Čaji, žilinský Aupark, výrobu perlitu v tokajskej oblasti… Sila kapitálu v posledných rokoch bezkonkurenčne prevažuje nad silou a právom občanov na zdravé životné prostredie. Pomôžme to zastaviť! Pezinok sa týka každého z nás. Viac informácií: http://www.nechcemeskladku.szm.sk/aktualne.html
PrílohaVeľkosť
P9100079.JPG1.02 MB
P9100085.JPG1.27 MB
Kľúčové slová: pezinok | skládka | Skládky