Priatelia Zeme sa postarali o prvý ročník zelenej Pohody

Košice, 24.07.2006

Festival Bažant Pohoda má za sebou prvý zelený ročník. Postarali sa oň Priatelia Zeme, ktorí so stovkou dobrovoľníkov zabezpečovali triedenie odpadu v areáli festivalu. Tento rok bol vďaka tomu čistý a podarilo sa vytriediť 4,7 tony odpadov. „Dokázali sme v nebývalej miere spropagovať triedenie odpadu, a tak aj lepšie nakladanie s druhotnými surovinami,“ hovorí Radoslav Plánička z Priateľov Zeme-SPZ, ktorí separovaný zber koordinoval.

Z celkového množstva 30 ton odpadov sa vďaka triedenému zberu Priateľov Zeme-SPZ podarilo zrecyklovať a energeticky zhodnotiť až 4,7 tony, teda cca 15% z celkového množstva. Priatelia Zeme veria, že počas budúcich ročníkov miera triedenia odpadu na festivale stúpne.

„Išlo o prvý ročník, ktorý pre nás znamenal náročnú logistickú operáciu. Pracovali sme so stovkou dobrovoľníkov a v spolupráci s partnermi zabezpečili hustú sieť kontajnerov. Podarilo sa nám nastaviť vysoko latku pre ďalšie festivaly, ale aj výrazne spropagovať myšlienku ekologickejšieho nakladania s odpadmi,“ poznamenáva Plánička. Priateľov Zeme už počas prvého dňa festivalu oslovili organizátori iného podujatia s prosbou o pomoc pri zavedení triedenia.

Spokojní boli aj organizátori Pohody. „Bolo to úžasné. V mene všetkých ľudí, ktorí na festivale robia sa chceme poďakovať Priateľom Zeme aj dobrovoľníkom. Takýto čistý festival je raritou nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Verím, že sa nám v budúcom roku podarí systém dotiahnuť do dokonalosti a vyseparovať viac odpadu,“ uviedol šéf festivalu Michal Kaščák.
Ľudia si podľa neho z festivalu neodnášajú len príjemný pocit čistoty, ale aj poznanie, že separovanie odpadu má zmysel.

Priatelia Zeme počas minulých ročníkov na Pohode zabezpečili pokusný triedený zber v malom rozsahu. Táto skúsenosť ich inšpirovala k tomu, že organizátorom navrhli, aby sa odpad triedil na celom festivale. Prvý ročník zelenej Pohody hodnotia ako úspech. Organizácia už takmer desať rokov presadzuje také riešenia v odpadovom hospodárstve, ktoré sa riadia hierarchiou: 1. minimalizuj, 2. opätovne používaj, 3. separuj a kompostuj. Ide o riešenia, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie. Viac informácií Radoslav Plánička, koordinátor podujatia, Tel.: 0903 669 886, planicka@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
Kľúčové slová: ekovýchova | triedený zber