Priatelia Zeme - SPZ motivujú školy k ekovýchove: súťaž školských projektov sa ešte nekončí

Košice, 24.03.2010

Výsledky prvého kola súťaže školských projektov sú však známe. Žiaci východoslovenských základných a stredných škôl sa v súťaži Priateľov Zeme – SPZ preukázali kreatívne, projekty však poukázali aj na nedostatky environmentálnej výchovy na školách. Druhé kolo je plné očakávaní. Odmenou bude medzinárodný ekotábor v Nemecku.

Do I. kola súťaže školských ekoprojektov, ktorú podporila Nadácia pre deti Slovenska, nemecký projekt DBU i Nadácia Intenda, sa doposiaľ zapojilo 17 základných i stredných škôl. Projekty vznikli na podnet vytvoriť kreatívnu ekovýchovu, pričom tá na vybraných školách prebieha už druhý rok. Cieľom projektu bolo ohodnotiť snahu už vzniknutých aktivít žiakov a študentov z východného Slovenska, zároveň ich však aj motivovať k ďalšej činnosti. ,,Je dôležité, aby žiaci vo svojom okolí riešili problémy, ktoré im vadia, ktoré sa im nepáčia a aby sa stali aktívnymi a zapojili sa do života komunity, prípadne naopak, aby zapojili komunitu do ekologických aktivít a vytvorili niečo spoločne v prospech prírody,“ vysvetľuje širší rozmer súťaže koordinátorka projektu, Hedviga Mileová.

V 2 kategóriách I. kola sa stali najúspešnejšími Základná škola Komenského v Spišskej Novej Vsi a Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove. Obe školy sa vo svojich projektoch venovali predovšetkým odpadovej problematike a skvalitneniu triedeného zberu v školských priestoroch, pričom prešovské gymnázium rozšírilo túto aktivitu aj do evanjelickej komunity svojho mesta.

Priatelia Zeme – SPZ vidia samotnú súťaž ako potrebnú motiváciu k environmentálnej výchove. Hedviga Mileová priznáva, že zaslané príspevky škôl mali rôznu úroveň: ,,Patrili tam napríklad aj plány ako niečo spraviť, napríklad založiť kompostovisko alebo vymeniť nešetrné žiarovky. Zatiaľ ale mnohým nápadom chýbala plná realizácia.“ Zároveň však doplňuje, že aj environmentálne nápady a iniciatívy škôl vidí ako pozitívum. ,,V druhom kole však už očakávame praktické realizácie týchto zaujímavých nápadov ,“ dodáva.
Úspešné školské projekty však neostávajú bez odozvy. Okrem samotného prospechu pre školu, komunitu či obec budú žiaci oceňovaní aj hmotne. Prvé kolo súťaže v podobe poukazov na knihy, tričiek Priateľov Zeme – SPZ či výletu bolo iba zahrievacím kolom. V druhej časti sa okrem vecných cien súťaží aj o účasť na medzinárodnom zážitkovom ekotábore v Nemecku, či na Slovensku.

Vyhodnotenie projektu ekovýchovy sa uskutoční 24. júna 2010 v Družstevnej pri Hornáde, ktorá sa môže pochváliť ukážkou modelovej Zelenej školy. Základná škola v Družstevnej pri Hornáde realizuje ekologické aktivity dlhodobo a úspešne, pričom škola prispôsobuje ochrane životného prostredia a ekovýchove takmer všetko. ,,Školský dvor funguje ako doplnok ekologických aktivít: majú tam bylinkovú špirálu i hmatový chodník...(...)...odovzdávanie cien bude nakoniec spojené s prehliadkou tejto modelovej ,,zelenej“ školy.“

Súťaž školských projektov pre školský rok 2009/2010 sa koná pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska, Nadácie Intenda, ako aj nemeckej nadácie DBU. Ekovýchova je tiež súčasťou projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Hedviga Mileová, koordinátorka projektu, Priatelia Zeme – SPZ, 0908 136 348 mileova@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
TS-ekovychova-projekty.doc44.5 KB