Priatelia Zeme-SPZ: Nech každý deň je Dňom Zeme

Košice, 22.04.2008

Priatelia Zeme-SPZ apelujú na verejnosť, aby pri príležitosti Dňa Zeme venovala väčšiu pozornosť environmentálne dobrým návykom a činnostiam. Organizácia pripravila šnúru verejných akcií vo viacerých slovenských mestách, na ktorej bude občanov oboznamovať s trvalo udržateľným a ekologickým spôsobom života. Tradícia Dňa Zeme vznikla 22. apríla 1970 ako výzva k spoločnému úsiliu za ochranu Zeme, na podnet amerických vedcov a ekológov, ku ktorým sa masovo pripojila americká verejnosť. Ich vystúpenie malo celosvetový ohlas. V priebehu rokov však ľudia stále viac zabúdajú na posolstvo tohto dňa a ich záujem o stav životného prostredia sa prebúdza až vtedy, keď sa stane ekologicky závažný problém v ich tesnej blízkosti – ako sme boli svedkami napríklad pri kontroverznej skládke odpadov v Pezinku.

Priatelia Zeme-SPZ pripravili na Deň Zeme informačné stánky v najväčších mestách Slovenska. Budú na nich širokej verejnosti populárno – náučným spôsobom objasňovať, čo môžu jednotlivci i spoločenstvá urobiť pre zlepšenie stavu životného prostredia u nás i v globálnom merítku.

Osobitne v Banskej Bystrici sa Priatelia Zeme-SPZ okrem infostánku na námestí predstavia aj na najväčšej ekologickej výstave na Slovensku – R.I.S., ktorá sa zaoberá témami recyklácie a zhodnocovania odpadov. Výstavná prezentácia organizácie Priatelia Zeme-SPZ pozostáva z informačného stánku, ukážok praktických potrieb, strojového zariadenia, zberných nádob na triedený zber a výstavy o recyklácii. Pre verejnosť je pripravená aj odborná prednáška o nedostatkoch návrhu zákona o obaloch.

„Každý deň by mal byť Dňom Zeme, no ten oficiálny je príležitosťou pre ľudí lepšie sa oboznámiť s problémami životného prostredia a zamyslieť sa nad tým, ako ich môžeme spolu riešiť. Zodpovednosť však neleží iba na pleciach občanov, ešte väčšiu má štát. Preto je zlé, ak MŽP SR realizuje rad environmentálne negatívnych krokov v oblasti životného prostredia, ako sú napríklad zlé návrhy zákonov o obaloch či odpadoch,“ konštatuje Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk

22 rád ku Dňu Zeme

 1. Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody. Na sprchovanie používajme úsporné hlavice, ušetríme až 30% teplej vody. Namontujme si pákové batérie, predídeme tým zbytočnému púšťaniu vody pre nastavenie tej správnej teploty.
 2. Šetrime vodu pri splachovaní - pomocou úsporného splachovania: nastavíme plavák v nádržke na nižšiu hladinu alebo vložíme tehlu či plnú fľašu s vodou do nádržky a pod.
 3. Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr. s obsahom chlóru. Väčšinou stačí aj octová voda, roztok kryštalickej sódy, soľ, citrónová šťava či prírodné mydlo, ktoré sú zaručeným, takmer univerzálnym ekologickým čistiacim prostriedkom. Viac informácií sa dozviete na stránke www.priateliazeme.sk/spz v rubrike Ekoporadňa. Uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu (napr. Welleda, Ecover, Missiva, Sonet...)
 4. Pri kúpe pracích prostriedkov uprednostnime tie, ktoré neobsahujú fosfor. Patria medzi ne aj tekuté a gélové pracie prostriedky alebo mydlové pracie prášky. Snažme sa plne využívať kapacitu práčky, perme iba vtedy, keď je práčka plná a používajme úsporné programy. Obmedzme používanie avivážnych prostriedkov. Sú ťažko biologicky odbúrateľné a na vlastnú čistotu bielizne nemajú žiaden vplyv.
 5. Ak kupujeme kozmetické prípravky, uprednostňujme tie, ktoré majú overenú ekoznačku, neboli testované na zvieratách, sú vyrobené zväčša z prírodných produktov a majú ekologický, dobre recyklovateľný obal. Takúto kozmetiku je zvyčajne možné dostať v špecializovaných obchodoch s bioproduktmi a zdravou výživou.
 6. Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu. Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). Pokiaľ je to len trochu možné, pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v PVC obaloch, hliníkových plechovkách, kombinovaných obaloch. Pri nákupoch odmietajme rozdávané plastové tašky, vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
 7. Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa opraviť.
 8. Uprednostňujme lokálne produkty, ktoré nie sú dovážané z veľkých vzdialeností a nemusia byť konzervované, stabilizované, upravované mnohými chemickými látkami. Predídeme tým aj zbytočnému množstvu odpadu z obalov, pretože čím väčšia vzdialenosť, tým viac obalov sa spotrebuje na prevoz. Dávajme prednosť výrobkom s označením ekologického poľnohospodárstva.
 9. Začnime kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú v našej domácnosti a záhrade. V žiadnom prípade ich nespaľujme.
 10. Označme si schránku nápisom “Nevhadzujte reklamy”, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
 11. Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak zbytočným nebezpečným odpadom (ťažké kovy).
 12. Zapojme sa do systému triedenia odpadu zavedeného v obci, škole, zamestnaní... Vytriedené odpady ukladajme výlučne na miesta na to určené (určené nádoby, zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...).
 13. Umiestnime chladničky a mrazničky ďalej od sporáku a tepelných zariadení, na chladnejšie miesta. Každý stupeň naviac nad 20 °C zvyšuje spotrebu asi o 4-6%. Pravidelne odmrazujme – 1 cm námrazy zvyšuje spotrebu až o 75% ! Zadnú stenu, kam sa usádza prach pravidelne čistime, pretože prach usadený na mriežke pre ochladzovanie zhoršuje tepelný spád (výmenu tepla medzi mriežkou a ovzdušim). Pri znečistenej mriežke sa zvyšuje spotreba energie a chladnička sa zbytočne prehrieva.
 14. Pri kúpe nových elektrospotrebičov si pozorne všímajme štítok s informáciami, do ktorej kvalitatívnej skupiny je spotrebič zaradený. Výrobky najlepšej kvality s najnižšou spotrebou energie sú označené písmenom A.
 15. Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil či fotoaparát, pokiaľ sa nenabíjajú. Nabíjačky ponechané v zásuvke spotrebujú až 10 krát viac energie ako je treba pri nabíjaní.
 16. Nenechávajme spotrebiče v polohe STAND BY, pretože takto nie sú vypnuté, dochádza k skrytému odberu, ročne to môže byť až 500kWh.
 17. Neprekurujme, dodržiavajme doporučené teploty v izbách (obývacia izba 20-22 °C, spálňa 18 °C), každý stupeň naviac znamená zvýšenie spotreby energie o 6%. Používajme termoregulačné ventily na radiátoroch, sú jednoduchou možnosťou úspory asi 10-15% energie.
 18. Staré okná vymeňme za nové, s kvalitným zasklením. Únik tepla cez okno pri trojitom skle predstavuje len 8%, zatiaľ čo pri jednoduchom okne až 30 %. Ak ich nemôžme vymeniť, utesnime ich. Netesnosti v oknách a dverách znížia teplotu o 2 stupne a zvyšujú vykurovacie náklady o 6-10%.
 19. Používajme úsporné žiarovky tam, kde sa svieti dlhodobo. Nová generácia týchto žiaroviek má životnosť až 15 000 hod, čo je 15-násobok životnosti obyčajnej žiarovky. Spotreba úsporných žiaroviek je až o 80% menšia, preto sa ich vysoká cena rýchlo vráti. Pre priestory, kde sa svieti len krátkodobo sú vhodnejšie obyčajné žiarovky.
 20. Pri varení používajme pokrievky (úspora 150 - 300%) ; tlakové hrnce ušetria až 50% energie. Používajme riad s rovnakým priemerom dna ako je priemer platničky , ak je hrniec menší a rozdiel je napr. 3 cm, strata energie je až 30%.
 21. Vyhnime sa častému a dlhšiemu používaniu mikrovlniek. Už pri dvoch porciách spotrebujú viac energie ako sporák.
 22. Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli, pomôžeme nielen svojmu zdraviu. Ak už sa do cieľa nemôžme dostať pešo alebo bicyklom, využívajme hromadnú dopravu. Najbezpečnejšia a k prírode najšetrnejšia je vlaková doprava. Skúsme ju uprednostňovať pred autobusmi a pomôcť tak k jej zachovaniu. Pri jazde autom sa ho snažme plne využiť – jazdime viacerí.
Kľúčové slová: ekologická etika | ekovýchova