Priatelia Zeme-SPZ po prvýkrát na seminári so starostami o znečistení Ružína

Košice, 27.11.2008

Priatelia Zeme-SPZ prezentujú príčiny znečisťovania Ružínskej priehrady odpadmi pred starostami obcí v jej povodí. Na odbornom seminári zverejnia tiež fotografie z nelegálnych skládok a doterajšie výsledky projektu, zameraného na odstránenie príčin znečistenia tejto vodnej nádrže. Dnes 27.11.2008 od 9:00 hod. sa v Mestskej spoločenskej sále v Gelnici uskutoční seminár pre samosprávy „Efektívne odpadové hospodárstvo – prínos pre obec a prírodu, Súvislosti odpadového hospodárstva v obciach a problémov Ružínskej priehrady“. Jeho cieľom je poukázať na súvislosti odpadového hospodárstva v obciach v okolí Ružínskej priehrady aj na dôsledky, aké má na stav tejto vodnej nádrže. Čo je dôležité, seminár oboznamuje aj s možnosťami, ako súčasnú zlú situáciu zlepšiť. Okrem prednášok o príčinách znečisťovania Ružína a efektívnych systémoch odpadového hospodárstva budú na programe seminára aj skúsenosti z konkrétnych obcí na Slovensku – z Palárikova a Raslavíc a z mesta Trenčianske Teplice, ktoré budú prezentovať zástupcovia týchto samospráv. Dôležitá bude aj záverečná časť seminára, zameraná na legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva obcí. „Seminár poskytne zástupcom samospráv osvedčené návody ako vylepšiť alebo zmeniť nakladanie s odpadom tak, aby bolo pre obec ekonomicky únosné (až prínosné) a pre občana pohodlné, bez nutnosti vytvárať čierne skládky,“ hovorí Katarína Vrábľová, vedúca projektu na odstránenie príčin znečistenia Ružína. Priatelia Zeme-SPZ v júni tohto roku spustili projekt na odstránenie príčin kritického stavu Ružínskej priehrady, ktorá patrí medzi odpadmi najviac znečistené priehrady na Slovensku. Projekt je zameraný na bezplatnú pomoc a poradenstvo obciam a mestám situovaným na jej prítokoch, pretože práve tie sú jedným z hlavných zdrojov znečisťovania Ružína. „Najväčším problémom je nevyhovujúci systém nakladania s odpadmi v obciach. Seminár je preto ďalším krokom osvety, ako zlú situáciu na Ružíne zmeniť,“ uzatvára Katarína Vrábľová. Prezentácie zo semináru sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf. Viac informáciíMgr.Katarína Vrábľová, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.:0908 656 799 vrablova@priateliazeme.sk
PrílohaVeľkosť
BRO_moznosti_obci.PDF878.21 KB
Obecné_kompostovisko.PDF1.52 MB
Odpady_v_obci.PDF917.13 KB
Palárikovo.PDF3.25 MB
Príčiny_znečisťovania.PDF4.39 MB
Projekt_pre_Ružín.PDF674.24 KB
Raslavice.PDF756.82 KB
Raslavice_Sep.zber_.PDF588.39 KB
Trenčianske_Teplice.PDF1.8 MB
Zberný_dvor.PDF2.88 MB
Kľúčové slová: Ružín | Ružínska priehrada | samosprávy