Priatelia Zeme-SPZ upozornili J. Malchárka na nekompetentné vyjadrenia jeho hovorcu

Košice, 24.02.2006

Priatelia Zeme-SPZ upozornili ministra hospodárstva Jirka Malchárka na nepravdivé vyjadrenia jeho hovorcu v súvislosti so zálohovaním nápojových obalov. Organizácia vyjadrila nádej, že ministerstvo bude v budúcnosti v diskusii o zálohovaní nápojových obalov používať pravdivé a odborne podložené argumenty. Zároveň ministra požiadala o podporu ekonomicky efektívneho zálohovania, ktoré životné prostredie v SR potrebuje.  Hovorca ministerstva Róbert Beňo sa pre médiá zavádzajúco vyjadril, že ak by sa zaviedlo zálohovanie PET fliaš, hrozí, že sa Slovensko stane smetiskom Európy. Vyhlásil, že by rôzne súkromné spoločnosti zvážali zo zahraničia plastové fľaše, pričom deficit by hradili spotrebitelia.

Priatelia Zeme-SPZ ministra v otvorenom liste informovali, že žiaden štát na svete, ktorý zálohuje nápojové jednorazové obaly, nemá problém, ktorého sa Beňo obáva. "Pre zálohované obaly sa zväčša používa osobitný čiarový kód pre odber cez automaty vo veľkých obchodoch, v menších obchodoch s manuálnym odberom osobitný znak. Sú platné iba pre obaly uvádzané na trh v danom štáte. Každý, kto má elementárne vedomosti o systémoch zberu a recyklácie nápojových obalov, túto skutočnosť pozná. Podobné argumenty sa v serióznych diskusiách o zálohovaní vo svete ani nepoužívajú," poznamenal predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi.

Podrobnejšie informácie o systéme označovania, ktoré eliminuje možné riziko dovozu obalov rovnakého druhu z prihraničných oblastí okolitých štátov, odovzdali Priatelia Zeme-SPZ Zväzu obchodu a priemyslu nápojov už v rokoch 2003-2004 a následne aj zástupcom ministerstva hospodárstva.

Priatelia Zeme-SPZ tiež upozorňujú, že ani argumenty o vysokých nákladoch na zálohovanie, na ktoré by doplatili spotrebitelia, neobstoja. Skúsenosti zo štátov, ktoré tento systém zaviedli, ukazujú, že náklady na zálohovanie boli zhruba na úrovni nákladov na triedený zber, niekedy aj nižšie.

"Tvrdenia hovorcu nás preto zarážajú. Ministerstvo má konkrétne informácie o spôsobe riešenia ako aj o tom, že žiadna krajina zálohujúca nápojové jednorazové obaly nemá problémy s dovozom obalov rovnakého druhu než sú zálohované," dodal Hegyi. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
Kľúčové slová: obaly | znižovanie vzniku odpadov