Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru: na ekologické prešľapy sa stále nedbá

Košice, 23.02.2010

Mimovládna organizácia Priateli Zeme – SPZ upozorňuje, že porušeniu zákonov v oblasti ekológie sa stále nevenuje dostatok pozornosti. Mnohokrát aj príslušníci Policajného zboru majú problém posúdiť, či ide o porušenie legislatívy. Priatelia Zeme - SPZ preto v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili trojicu seminárov, ktoré majú za cieľ zlepšiť orientáciu „mužov zákona“ v oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve.

Seminárov za účasti zástupcu Prezídia Policajného zboru, Prokuratúry SR, Inšpekcie životného prostredia sa za organizátorov zúčastní aj predseda organizácie, Martin Valentovič, ktorý vysvetľuje: ,,K príprave seminárov nás viedla dlhoročná prax v oblasti odpadového hospodárstva a riešenia nelegálnej činnosti v tejto oblasti“. Radoví príslušníci Policajného zboru sú zvyknutí riešiť predovšetkým tie porušenia zákonov, s ktorými sa bežne stretávajú. Odpadova problematika sa v ich práci až tak často nevyskytuje a preto sa stáva, že policajti nevedia v takýchto situáciách správne reagovať.

Pravdou je, že problémom je aj nedostatočná občianska uvedomelosť a zapojenosť občanov do vecí verejných. ,,Občania miest či obcí často netušia, že napríklad spaľovanie odpadov je porušením zákona a môžu v takom prípade volať políciu.“, pokračuje Martin Valentovič

Priatelia Zeme - SPZ však zdôrazňujú, že týmto spôsobom sa dostávajú do pozadia problémy, ktoré sa týkajú nielen životného prostredia, ale vo výraznej miere aj zdravia všetkých ľudí. Neriešené problémy s odpadmi sa vždy skôr či neskôr odrazia na zdravotnom stave obyvateľstva. Často môže dôjsť i k spôsobeniu nenávratného poškodenia životného prostredia, ktoré potom môže dlhodobo vplývať na zdravie obyvateľstva. Semináre majú preto pomôcť polícii lepšie sa vyznať v legislatíve o odpadoch a byť tak viac nápomocní aktívnym občanom pri riešení problémov..

Semináre pre príslušníkov Policajného zboru sa uskutočnia od 9:00 hodiny v dňoch:

25.2. Košice, Teledom
26.2. Banská Bystrica, Obvodný úrad
2.3. Trnava, Hotel Barbakan

Školenie príslušníkov Policajného zboru sa uskutoční v rámci projektu „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda organizácie Priatelia Zeme - SPZ, 0903 279 817 valentovic@priateliazeme.sk