Semináre Priateľov Zeme o recyklácii a šetrení peňazí pre obce

Košice, 01.12.2004

Praktické informácie o znižovaní vzniku a škodlivosti odpadov, motivačnom triedenom zbere pre recykláciu, šetrení peňazí občanov a obcí ... budú prezentované na seminároch Spoločnosti priateľov Zeme „Trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi“. Usporiada ich v druhom decembrovom týždni v Košiciach (7.12.), Žiline (8.12.) a Palárikove (9.12.). Prednášať budú odborníci z Ministerstva životného prostredia SR, Recyklačného fondu, mimovládnych organizácií. S praktickými skúsenosťami sa s kolegami podelia aj zástupcovia samospráv (napr. Palárikovo, Šurany...).

Prednášať sa bude aj o informačných kampaniach či motivačných poplatkoch za komunálne odpady, na ktorých môžu občania ušetriť. Semináre organizuje environmentálna organizácia Spoločnosť priateľov Zeme v rámci kampane Smerovanie k nulovému odpadu.

Záštitu nad seminármi prevzal minister životného prostredia SR László Miklós a ich realizáciu finančne podporilo Federálne ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Rakúskej republiky.

Na semináre je nutné sa vopred prihlásiť prostredníctvom formulára na www.spz.sk alebo na tel. č. 055 / 677 1 677.

Radoslav Plánička z Priateľov Zeme pripomína: „okrem šetrenia peňazí občanov recyklácia znižuje aj znečisťovanie prostredia. Veď len recykláciou papiera znížime znečistenie ovzdušia o 75 %, vody o 35% a spotrebu energie o 75%“. Viac informáciíVážení žurnalisti vopred vám veľmi krásne ďakujeme za priestor, ktorý venujete propagácii týchto  dôležitých vzdelávacích podujatí vo vašom médiu.V prípade záujmu o viac informácii prosím kontaktujte Radoslava Pláničku na tel. č. 0903 669 886, alebo Ladislava Hegyiho