Správa Európskej Únie o ftalátoch v medicínskych pomôckach nesplnila očakávania

Košice / Brusel, 26.03.2008

Vedecký výbor Európskej únie pre vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká vydal správu, v ktorej pojednáva o vplyve PVC mäkčeného ftalátmi (DEHP) a alternatívnych zmäkčovadlách. Závery správy o bezpečnosti bežných prísad v medicínskych pomôckach však neodrážajú už jestvujúce postupy pri výbere alternatívnych materiálov vo viac než 60 európskych nemocniciach. Záverečná správa, zverejnená Vedeckým výborom Európskej únie pre vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká, určila najzraniteľnejšie skupiny osôb, ohrozené nepriaznivými účinkami pri ošetrovaní s použitím medicínskych pomôcok z PVC mäkčeného ftalátmi. Ohrozené sú najmä deti, osobitne chlapci.

Vítame, že opäť boli identifikované a oficiálne potvrdené rizikové skupiny pacientov, pre ktorých sú PVC pomôcky obzvlášť nebezpečné, pretože je potrebné sa týmto problémom zaoberať na celoeurópskej úrovni. Sme však sklamaní zo záverov Výboru, ktorý venoval pozornosť len PVC pomôckam. Na trhu dnes už existuje celý rad alternatívnych materiálov, týmito sa ale Výbor nezaoberal,” hovorí Katarína Vrábľová z organizácie Priatelia Zeme – SPZ.

Výbor úplne zlyhal v skúmaní ostatných plastov bez zmäkčovadiel, využívaných v alternatívnych medicínskych pomôckach. Preskúmané totiž boli iba alternatívne zmäkčovadlá k PVC mäkčenému ftalátmi (DEHP). Zodpovednosť za túto nepozornosť správy Výboru leží v DG Enterprise a v Európskej Komisii.

Lisette van Vliet, poradkyňa EÚ z organizácie Health Care Without Harm Europe, hovorí: “Na správe nás najviac sklamalo zlyhanie Výboru pri výskume bezpečných alternatívnych plastov pre medicínske pomôcky. Tieto sú už dnes široko dostupné na európskom trhu a používajú sa v mnohých nemocniciach, ktoré sa tak chcú vyhnúť sporným zdravotným otázkam a neistotám okolo zmäkčovadiel.

Viac než 60 európskych nemocníc je zaangažovaných v projektoch odstraňovania PVC a jeho nahrádzania bezpečnejšími alternatívami. To vedie k neustálemu zlepšovaniu starostlivosti o pacientov. Ak sa prestane klásť dôraz na alternatívy k PVC, na mieste je obava o negatívne smerovanie trhu s bezpečnými medicínskymi pomôckami.

Na Slovensku je prvým zdravotníckym zariadením, ktoré úplne vylúčilo na novorodeneckom oddelení zdravotné pomôcky z PVC, nemocnica Košice – Šaca. Prioritou je infúzna liečba na oddelení rizikových novorodencov, práve kvôli dlhodobému používaniu.” Samozrejme, aj naďalej budeme presadzovať systematickú náhradu PVC pomôcok v zdravotníctve, prioritne u rizikových skupín, akými sú predčasne narodené deti a novorodenci, tehotné ženy a pacienti na hemodialýze,“ uzatvára Katarína Vrábľová Viac informáciíMgr.Katarína Vrábľová, koordinátorka, Priatelia Zeme - SPZ, Tel.:0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk

Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk

Zoznam vybraných európskych nemocníc, ktoré nahrádzajú medicínske pomôcky z PVC alternatívnymi (bez PVC):

1.Asociácia viedenských nemocníc, Rakúsko (18 nemocníc, domy opatrovateľskej služby, geriatrické centrá)
2.Asociácia nemocníc Styrian, Rakúsko (20 nemocníc)
3.Nemocnica Sønderborg, Dánsko
4.Univerzitná nemocnica v Kodani, Dánsko
5.Nemocnica Košice – Šaca, Slovensko
6.Univerzitná nemocnica Karolinska, Švédsko
7.Skåne Region (10 nemocníc), Švédsko
8.Nemocnica Na Homolce, Česká republika
9.Fakultná nemocnica Olomouc, Česká republika
10.Nemocnica České Budějovice, Česká republika

Pre viac informácií o náhrade PVC v európskych nemocniciach, pozrite list faktov: "PVC/DEHP phase-out is possible anywhere in Europe: Model hospitals show how to succeed": http://www.noharm.org/details.cfm?type=document&id=1862

Možné zdravotné riziká, spôsobené DEHP:

Medzi negatívne účinky na reprodukčný systém možno zaradiť retenciu semenníkov, vrodené vývojové vady penisu, vyústenia močovej trubice a prostaty, retencia bradaviek, zakrpatenie semenotvorných kanálikov, zmeny produkcie spermií, zníženie hmotnosti semenníkov, nadsemenníkov, prostaty. Ďalšie účinky zahŕňajú zmeny na štítnej žľaze, pečeni a obličkách, kardiovaskulárne a očné vady, poškodenie centrálnej nervovej sústavy, poškodenia a smrť plodu počas vnútromaternicového vývinu, zhoršený popôrodný rast, neplodnosť.