Štyri roky sľubov - tisíce ton odpadu navyše

Košice, 20.02.2006

Minister životného prostredia László Miklós dnes prisľúbil, že v najbližšom období vydá vyhlášku o zálohovaní nápojových obalov. Urobil tak po tom, čo ho o to opakovane požiadali Priatelia Zeme-SPZ. Pripomenuli mu, že vydanie potrebnej vyhlášky mešká takmer štyri roky. Počas tohto obdobia výrazne narástlo množstvo odpadov z obalov, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na znečistení životného prostredia na Slovensku.  "Štyri roky sľubov - tisíce ton odpadu navyše," také sú dôsledky nečinnosti ministerstva životného prostredia v tejto oblasti. O stúpajúcom počte odpadov svedčia viaceré štúdie a potvrdzujú to aj údaje Zväzu obchodu a výrobcov nápojov. Množstvo odpadov z PET obalov podľa nich vzrástlo od roku 2001, kedy bol prijatý zákon o obaloch, zo 7-tisíc ton na 12-tisíc v roku 2004.

Zálohovanie PET obalov, ktoré by riešilo problém nárastu odpadov aj miery znečistenia, mohlo ministerstvo zaviesť od prijatia zákona - teda pred takmer štyrmi rokmi. Zákon o obaloch na to poskytol základný rámec. Druhy obalov, ktoré sa budú zálohovať či výšku zálohy mala stanoviť už len vyhláška. Tento krok však na nátlak Zväzu obchodu a veľkovýrobcov nápojov ministerstvo hospodárstva blokovalo od začiatku roku 2003.

V roku 2005 minister životného prostredia prisľúbil občianskemu sektoru dva termíny vydania vyhlášky o zálohovaní - október a december. Návrh vyhlášky, ktorá pozostáva z niekoľkých viet, však nevydal ani v jednom zo sľubovaných termínov. "MŽP SR už v poslednom období nevyvíja žiadne reálne úsilie pre zníženie znečistenia obalmi. Je to zarážajúce, ak vezmeme do úvahy nárast ich počtu a ich podiel na miere znečistenia krajiny, " upozornil Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme.

Práve nápojové obaly pritom znečisťujú prostredie viac než iné druhy obalov - tvoria viac ako tretinu nelegálne odhodených odpadov. Konštatuje to štúdia Technickej univerzity vo Zvolene, z júna 2005. Podľa nej sa PET obaly na objeme nezákonne odhodeného odpadu podieľajú až 38 percetami. Štúdia tiež konštatovala, že podľa skúseností zo sveta je jediným účinným riešením tohoto znečisťovania zálohovanie, ktoré ekonomicky motivuje spotrebiteľov nezahadzovať nápojové obaly.

Priatelia Zeme-SPZ na tieto skutočnosti ministerstvo životného prostredia opakovane upozorňovali. Tentokrát preto pozvali špeciálneho hosťa, ktorý ministrovi pripomenul, jeho sľuby o začatí zálohovania. Bola ním "Príroda", ktorú počas malého predstavenia stelesnila ministrova niekdajšia učiteľka prírodopisu. Vyzvala ho, aby využil ostávajúci čas v úrade na to, aby vyhlášku vydal a zabránil tak jej ďalšiemu zbytočnému znečisťovaniu.

"Dobré vykonávanie funkcie ministra musí byť spojené s maximálnym úsilím skutočne chrániť životné prostredie. Znamená to aj zápasenie so zavádzaním lobistických skupín, alebo ľahostajným prístupom politických partnerov, či ministerstiev. Vyhlásenia, že ministerstvo životného prostredia je v tejto vláde slabým rezortom, a preto prehráva zápasy s inými rezortmi, neobstoja. Faktom je, že v ťažkých sporoch, akým je aj zálohovanie nápojových obalov, vyvinulo ministerstvo príliš málo úsilia," upozornil Hegyi. Viac informáciíLadislav Hegyi, Predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka, Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
PrílohaVeľkosť
List faktov o zálohovaní26.5 KB
NP Malá Fatra, autor: Miloš Veverka, Priatelia Zeme - SPZ159.15 KB
NP Malá Fatra, autor: Miloš Veverka, Priatelia Zeme - SPZ226.99 KB
NP Malá Fatra, autor: Miloš Veverka, Priatelia Zeme - SPZ202.82 KB
Orava - Lúka pod Budínom pri poľovníckej chate, archív Priateľov Zeme - SPZ204.55 KB
Orava - Lúka pod Budínom pri poľovníckej chate, archív Priateľov Zeme - SPZ226.15 KB
Pezinok - Výpadovka na Šenkvice, autor: Miloš Veverka, Priatelia Zeme - SPZ204.32 KB
Pri rieke Hron, archív Priateľov Zeme - SPZ239.65 KB
Severozápadné Slovensko, archív Priateľov Zeme - SPZ309.25 KB
Štrkovisko - Kokšov-Bakša, archív Priateľov Zeme - SPZ271.23 KB
Vodná nádrž Ružín, archív Priateľov Zeme - SPZ250.09 KB
Šurany, archív Priateľov Zeme - SPZ175.11 KB
Vodné dielo Žilina, autor: Miloš Veverka, Priatelia Zeme - SPZ211.85 KB
Kľúčové slová: obaly | problémy s odpadmi