Vďaka novej povinnosti môžu obce ušetriť prostriedky za odpady

Košice, 10.01.2006

Obce a mestá na Slovensku majú od 1. januára novú povinnosť. Musia zabezpečiť zhodnotenie bioodpadu zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene, teda tzv. zeleného bioodpadu. Nesmú ho spaľovať ani skládkovať. Samosprávy mali na prípravu na túto novú povinnosť takmer dva roky. Začiatkom roka 2004 ju zaviedla novela zákona o odpadoch. Priatelia Zeme-SPZ počas uplynulých dvoch rokov usporiadali pre obce deväť seminárov, na ktorých ich informovali o možnostiach ako jednoducho a lacno kompostovať zelený bioodpad. Viac ako päťdesiatim obciam poskytli odborné poradenstvo a viac ako dvadsiatim pomohli prakticky. Okrem toho usporiadali deväť školení pre kompostmajstrov a prednášky pre obce. V lete 2005 všetkým obciam na Slovensku bezplatne zaslali multimadialne CD a publikácie s informáciami o zhodnocovaní zelených bioodpadov a komplexnými informáciami o znižovaní vzniku a triedenom zbere. Projekt na pomoc samosprávam v oblasti zberu a zhodnocovania bioodpadov zorganizovalo s účasťou európskych expertov zorganizovalo aj ministerstvo životného prostredia.

"Väčšina obcí môže túto povinnosť splniť lacným a jednoduchým spôsobom: vybudovaním obecného kompostoviska. Do objemu 10 ton kompostu ročne nemusí byť vybavené finančne náročným technickým zariadením. Investícia doň sa vráti v priebehu niekoľkých mesiacov. Potom je pre obec ziskové," hovorí Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ.

Predseda ZMOS aj niektoré obce argumentujú nedostatkom finančných prostriedkov. V súčasnosti však samosprávy investujú nemalé prostriedky na zneškodňovanie zeleného bioodpadu na skládkach a v spaľovniach. Obce vynakladajú milióny korún za škodlivé skládkovanie či spaľovanie zeleného bioodpadu. Jeho ekologické zhodnocovanie je však zo strednodobého hľadiska finančne výhodnejšie. Zníženie množstva odpadov vďaka kompostovaniu môže viesť k ušetreniu státisícok korún, ako ukazujú skúsenosti z viacerých miest a obcí, napríklad Palárikova.

Potrebné finančné prostriekdy môžu obce už dva roky získať nielen z fondov EÚ, ale aj z Envirofondu, programu Zelených projektov a programu Obnovy dediny. V istom období bola finančná podpora projektov zberu a kompostovania bioodpadov dokonca prioritou fondov ministerstva životného prostredia. Napriek tomu sa však o ňu uchádzalo minimum obcí.

"Je preto zarážajúce, že niektorí predstavitelia Združenia miest a obcí (ZMOS) dnes žiadajú odloženie povinnosti o minimálne dva roky. Súčasný prístup niektorých samospráv vyvoláva obavy, že ide o snahu o neustále odsúvanie. Neochota robiť konkrétne kroky v oblasti ochrany životného prostredia, ktorá je niektorým samosprávam vlastná, by mohla spôsobiť, že o dva roky v rovnakej situácii ako dnes. Odklad by bol demoralizujúci pre poctivé samosprávy, ktoré sa na tento krok pripravili a včas zabezpečili zber a zhodnocovanie zeleného bioodpadu," uzatvára Hegyi. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ. Tel.: 0903 623 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk