Vychádza štúdia s výsledkami prieskumu toxických látok v materských školách

Košice, 14.12.2010

V týchto dňoch vychádza nová štúdia Priateľov Zeme – SPZ, v ktorej sú zhrnuté výsledky prieskumu o výskyte toxických látok v materských školách. Štúdia bude rozposielaná materským školám po celom Slovensku.

V mesiacoch január až apríl 2010 sa v 31 materských školách východného Slovenska uskutočnil prieskum o výskyte a používaní toxických látok. Štúdia, ktorú na základe prieskumu pripravili Priatelia Zeme – SPZ sa venuje štyrom základným oblastiam, v ktorých môžu prísť deti v škôlkach najskôr do styku s toxickými látkami. Prvou je kuchyňa, s dôrazom na používané obaly potravín. Druhou oblasťou je používanie chlórovej chémie, a ostatná drogéria a kozmetika v materských školách. Treťou, veľmi zaujímavou oblasťou sú používané hračky. Napokon sa štúdia venuje rekonštrukcii priestorov materských škôl. V každej oblasti štúdia obsahuje aj odporúčania ako minimalizovať kontakt detí s toxickými látkami.

Nie je náhoda, že sme si vybrali materské školy ako cieľovú skupinu nášho prieskumu. Deti patria k najzraniteľnejším, čo sa týka vplyvu toxických látok na zdravie a v materských školách trávia mnohé podstatnú časť dňa“, vysvetľuje Katarína Pačayová, koordinátorka toxickej kampane Priateľov Zeme – SPZ.

Priatelia Zeme – SPZ zo zistených výsledkov považujú za najviac problematickú častú dezinfekciu a používanie chlórovej chémie. Až vyše 30 % materských škôl vykonáva dezinfekciu tanierov a príborov chlórom každý týždeň, 35 % používa denne na umývanie podláh v priestoroch škôl chlórové čistiace prostriedky. Ich každodenné používanie na údržbu vnútorných priestorov neodporúča ani Úrad verejného zdravotníctva. Chlór je veľmi prchavá a dráždivá látka. Jeho vdýchnutie môže viesť k podráždeniu sliznice, bolesti hrdla, kašľu, vyššie dávky až k zástave dýchania, opakovaná expozícia chlórom v ovzduší môže viesť k nenávratnému poškodeniu imunitného systému, krvi, srdca a dýchacieho systému.

Slovo toxický u väčšiny ľudí vyvoláva predstavu silného jedu. Toxickými sú však aj bežné materiály a látky používané v domácnostiach i materských školách. O ich negatívnom pôsobení na zdravie už síce existujú dôkazy v rôznych štúdiách, ale ich použitie v súčasnosti na Slovensku nie je zakázané“, dodáva Pačayová.

Okrem toho, že je štúdia rozposielaná materským školám, je dostupná aj širokej verejnosti na webovej stránke http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/prieskum-pouzivania-toxickych-latok-vo-vybranych-predskolskych-zariadeniach-na-slovensku. Priatelia Zeme - SPZ chcú takto poskytnúť všetkým informácie o toxických látkach a odporúčania ako ich vplyv znížiť alebo úplne odstrániť.

Štúdia bolo pripravená v rámci projektu „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Mgr. Katarína Pačayová, Priatelia Zeme – SPZ, vrablova@priateliazeme.sk, 0908 656 799

PrílohaVeľkosť
TS_Toxic_studia_final.doc105.5 KB