Vyhlásenie Priateľov Zeme k okrúhlemu stolu na Ministerstve životného prostredia

BRATISLAVA, 24.05.2007

Priatelia Zeme – SPZ vyzývajú Ministerstvo životného prostredia (MŽP), aby novým Zákonom o obaloch riešilo iba oblasti, ku ktorým má vypracované odborné analýzy. Reagujú tak na vyjadrenie predstaviteľov MŽP, ktorí počas dnešného okrúhleho stola uviedli, že niektoré zmeny, ktoré v zákone navrhujú, nie sú podložené expertnými posudkami.

Napríklad MŽP sa v pôvodnom návrhu vzdáva svojej právomoci zaviesť zálohovanie a recykláciu jednorazových obalov. „ Na tento krok neexistujú žiadne dôvody, naopak Slovensko zálohovanie potrebuje. Efektívne totiž znižuje množstvo pohodených odpadkov a zvyšuje mieru recyklácie.„ uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme.

Naopak, Priatelia Zeme podporujú zámer MŽP riešiť prostredníctvom nového zákona problematiku falošných potvrdeniek v oblasti fiktívnej recyklácie. Na tom sa počas dnešného okrúhleho stola zhodli aj s predstaviteľmi priemyslu,  Združenia miest a obcí Slovenska, či Recyklačného fondu.

Priatelia Zeme zároveň vítajú ďalší dialóg s MŽP ohľadom Zákona o obaloch, pričom dúfajú, že sa bude argumentovať na základe odborných podkladov. „ Budeme požadovať aj vyhodnotenie škodlivosti jednotlivých druhov obalov,“ uzatvára L. Hegyi.

 

Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk

Milan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, Tel.: 0915 769 124, media@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: legislatíva | obaly | recyklácia
Témy: odpady