Zelenšia Bažant Pohoda s Priateľmi Zeme-SPZ

Košice, 12.07.2006

Vďaka Priateľom Zeme-SPZ sa tento rok na festivale Bažant Pohoda bude separovať odpad. Ochranári počas uplynulých desiatich rokov pomáhali zavádzať triedenie a kompostovanie najmä samosprávam v obciach a mestách. Separovaným zberom na Pohode chcú ukázať, že nejde o nič zložité, ale o bežnú súčasť života. Už klasickou festivalovou súčasťou bude aj stánok Priateľov Zeme-SPZ, v ktorom budú môcť návštevníci festivalu získať viac informácií o rizikách spojených so spaľovaním odpadov, o toxických látkach, ale aj alternatívach voči spaľovniam a skládkam. Stánok budú tvoriť okrem iného aj informačné panely „Ako vzniká odpad“, „Skládky“, „Spaľovne, „Triedený zber“ a Kompostovanie“ s textami a veľkoformátovými fotografiami. Na svoje si prídu aj záujemcovia o tričká a zaujímavé publikácie. Súčasťou stánku Priateľov Zeme bude malé „ekokníhkupectvo“, v ktorom si budú môcť vybrať z takmer 100 titulov s tematikou ekológie, filozofie a alternatív v oblasti poľnohospodárstva, energie, odpadov, ekonomiky, ale aj životného štýlu vo všeobecnosti.

„Pripravili sme tiež výstavu fotografií, ktoré dokumentujú znečistenie národných parkov, vodných nádrží, ale aj okolia ciest na Slovensku nelegálne odhodenými odpadmi. Na tento problém upozorňujeme už niekoľko rokov. Účinne by ho vyriešilo napríklad aj zálohovanie jednorázových fliaš,“ hovorí Radoslav Plánička z Priateľov Zeme-SPZ.

Novinkou bude prvý festivalový separovaný zber odpadu na Slovensku. Triedenie na Pohode tak môže byť skvelou inšpiráciou pre ľudí, mestá, ale aj ďalšie festivaly. „V spolupráci s usporiadateľmi sme sa rozhodli tisíckam návštevníkov festivalu ukázať, že množstvo odpadu smerujúceho na skládku možno separovaním a následnou recykláciou účinne znížiť. Na Pohode budeme tento rok separovať plasty, kov a papier,“ vysvetľuje Plánička.

V celom priestore festivalu bude osemdesiat špeciálne označených stanovíšť s kontajnermi na separovaný zber. V stanovom mestečku bude triedenie zabezpečené systémom vriec. Podrobnejšie informácie nájde každý účastník v letáku, ktorý dostane pri vstupe na festival. K dispozícií budú aj špeciálne infopanely v areáli festivalu, informačný stánok Priateľov Zeme-SPZ a telefonická zelená infolinka. Separovaný zber odpadu, ale aj ďalšie opatrenia na zníženie jeho vzniku zaviedli letné festivaly v Európe, napríklad britské Glastonbury, maďarský Sziget, ale aj český Trutnov, a iné.

Priatelia Zeme-SPZ projekt zabezpečujú aj vďaka podpore nadácie Ekopolis a stovke dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na prácach spojených s realizáciou separovaného zberu. O ďalšiu úpravu a zhodnotenie sa postará spoločnosť A.S.A. Viac informáciíRadoslav Plánička, koordinátor podujatia, Tel.: 0903 669 886, planicka@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: ekovýchova | triedený zber