Priatelia Zeme – SPZ predstavili najlepšie príklady z praxe k predchádzaniu vzniku zmesových komunálnych odpadov v Gliwiciach

25.05.2015 - 26.05.2015

V Gliwiciach v Poľsku sa Priatelia Zeme - SPZ stretli s mimovládnymi organizáciami krajín V4 - Arnikou z Česka, Polski Klub Ekologiczny z Poľska a Humusz z Maďarska na dvojdňovom pracovnom stretnutí. Každá organizácia predstavila súčasnú situáciu v odpadovom hospodárstve vo svojej krajine a predstavila najlepšie príklady z praxe k znižovaniu množstva komunálnych odpadov. Potom všetci spoločne hľadali riešenia, ktoré by pomohli samosprávam V4 k predchádzaniu vzniku komunálnych odpadov a zvýšeniu miery recyklácie. Branislav Moňok a Lenka Beznáková prezentovali úspešné slovenské príklady samospráv Chocholná-Velčice a Palárikovo. 
Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu „Simple and smart waste reduction strategies for Visegrad municipalities“, ktorý je podporený Višegradskym fondom.   
Priatelia Zeme – SPZ predstavili najlepšie príklady z praxe k predchádzaniu vzniku zmesových komunálnych odpadov v GliwiciachPriatelia Zeme – SPZ predstavili najlepšie príklady z praxe k predchádzaniu vzniku zmesových komunálnych odpadov v Gliwiciach