školy

Nevyhadzujme suroviny a peniaze na skládky a do spaľovní - separujme ich.

Ročne na Slovensku vznikne okolo 1,5 milióna ton komunálneho odpadu. Z toho je až 74% tzv. zmesový komunálny odpad, teda odpad, ktorý sa neseparuje, ale skládkuje (86%) a spaľuje v spaľovniach (14%). Len necelých 7% z celkového množstva komunálnych odpadov sa zhodnocuje – recykluje, kompostuje, opätovne sa používa, získava sa z neho energia ...

Každý z nás môže znižovať množstvo a škodlivosť odpadov

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné, nechcené, čoho sa chceme zbaviť - vyhodiť... Každý obyvateľ SR vyprodukuje ročne priemerne 294kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva ročne vyseparujeme iba 9,5kg surovín. Zvyšných 284,5kg sa zneškodňuje skládkovaním alebo spaľovaním.

Systém nakladania s obalmi v jednotlivých krajinách EÚ

Prehľad environmentálnej legislatívy o obaloch v členských štátoch EÚ so zameraním na obmedzovanie vzniku obalového odpadu.

Ekolisty 1-2/2004

- Pravda, lži a autenticita
- Ekotábor 2004
- Smerovanie k nulovému odpadu
- Čo vplýva na kompost v záhrade?
- Potravinové obchody porušujú zákon
- Požiar v košickej spaľovni odpadov
- Mechanicko - biologické spracovanie odpadov
- "Nieje dôležité to, čo si, ale to, čo si ľudia o tebe myslia"
- "Paľic, abo radši nekupic?"
- Poviedka: Gény divočiny
- Správy
- Trochu bližšie k prírode
... čítať viac