odpady

Videoklip: Nie do plastov!

Videoklip: Nie do plastov!

Klip o triedení odpadu. Ďakujeme Mariánovi Hudákovi za vytvorenie tohto klipu bez nároku na honorár.

... čítať viac

Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Čaj

Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Čaj

 

Ďakujeme organizácii Ekodomov (www.ekodomov.cz) za poskytnutie videoklipu.
www.biosance.cz

 

 

 

 

 

 

Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Jablko

Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Jablko

 

Ďakujeme organizácii Ekodomov (www.ekodomov.cz) za poskytnutie videoklipu.
www.biosance.cz

 

 

 

 

 

 

3Z (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj) - Súťaž o najväčší prínos v znižovaní množstva odpadov

sutaz 3z logo

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ vyhlasujú druhý ročník súťaže o najväčší prínos v znižovaní množstva odpadov

„3Z“

(Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj)

 

Otázka: Ako môžeme zabrániť čiernym skládkam?

Rád chodím na prechádzky do okolia našej dediny. V poslednom čase sa tam stretávam čoraz častejšie s kopami odpadov. Pri rieke, na medziach, popri poľnej ceste... Je to neestetické a škodlivé pre prírodu, ale i pre ľudí. Ako to môžem zmeniť?

26.09.2010

Tieto rôzne veľké kopy voľne uložených / pohodených odpadov v rozpore s platnou odpadovou legislatívou sa nazývajú čierne (alebo aj nelegálne, divoké) skládky odpadov. Ich pôvodcami sú najčastejšie občania a podnikateľské subjekty, ale v niektorých prípadoch aj samotné samosprávy.

Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov...

zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom (§18 ods. 3). Tý
... čítať viac

ZNEČISŤOVANIE RUŽÍNSKEJ PRIEHRADY: Výsledky terénneho výskumu, zdroje znečisťovania, návrhy krokov pre zlepšenie tohto stavu.

V nádhernom prostredí východného Slovenska neďaleko Košíc sa nachádza umelá vodná nádrž Ružín. Vznikla prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov a možno ju zaradiť medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku a v strednej Európe. V súčasnosti čelí Ružínska priehrada problému, ktorý sa pravi ... čítať viac