brožúra

Možnosti predchádzania vzniku komunálnych odpadov (brožúra)

 

Tie môžu byť realizované na osobnej úrovni, ale aj na obecnej. Samospráva môže v tejto oblasti urobiť veľké množstvo práce. Príklady zo Slovenska ale aj z celého sveta to jednoznačne dokazujú. Priatelia Zeme – SPZ pre zástupcov samospráv ale aj jednotlivcov pripravili brožúru, v ktorej stručne predstavujú sedem najúčinnejších prvkov na p ... čítať viac

Kompostovanie v mestách a obciach - Príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s kompostovaním)

Dôvodov, prečo sa zaoberať problematikou biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“), je niekoľko. Sú to hlavne: ich veľké zastúpenie v komunálnych odpadoch, negatívne dopady ich zneškodňovania na životné prostredie, ale aj ekonomické zaťaženie pri nesprávnych spôsoboch na-
kladania s týmto odpadom. Tieto dôvody sa následne premiet ... čítať viac

ZNEČISŤOVANIE RUŽÍNSKEJ PRIEHRADY: Výsledky terénneho výskumu, zdroje znečisťovania, návrhy krokov pre zlepšenie tohto stavu.

V nádhernom prostredí východného Slovenska neďaleko Košíc sa nachádza umelá vodná nádrž Ružín. Vznikla prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov a možno ju zaradiť medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku a v strednej Európe. V súčasnosti čelí Ružínska priehrada problému, ktorý sa pravi ... čítať viac