toxické látky

REACH - pripravovaná chemická politika EÚ

Ladislav Hegyi, 11/2004 slovenský jazyk

Prezentácia "Chemicals beyond control (Chemikálie mimo kontrolu)"

Report mimovládnych organizácií o rizikách a riešeniach súčasných problémov s chemikáliami 09/2004 anglický jazyk

Znečistenie prostredia na Slovensku toxickými látkami - dioxíny, PCB a HCB

Súhrn výsledkov štúdií a meraní POP na Slovensku. Priatelia Zeme - SPZ, Ladislav Hegyi, 2006 - (.zip)