toxické látky

Metabolity ftalátov môžu zmeniť hladiny hormónov štítnej žľazy u mužov

01.10.2007

Štúdia o vplyve ftalátov na množstvo hormónov štítnej žľazy ukázala, že muži s vyšším obsahom produktu metabolizmu ftalátov zvaného MEHP (monoetyl-hexylftalát) v moči mali nižšie množstvo dvoch hlavných hormónov vylučovaných štítnou žľazou - tyroxínu (T4) a trijódtyronínu (T3) v krvi.

Dôležité fakty o DEHP

Prehľad zákonných postupov na obmedzenie používania ftalátov, najmä v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou

Spôsobujú ftaláty u mužov obezitu?

11.04.2007

Zlá životospráva, málo pohybu a genetická predispozícia prispievajú k obezite. V súčasnosti však výsledky nových výskumov (publikovaných online 14. marca 2007 v Environmental Health Perspectives) poukazujú aj na iný možný faktor: ftaláty, možné endokrinné disruptory, ktoré sa používajú na zmäkčenie plastov.

PVC v zdravotníctve - list faktov

PVC znečisťuje prostredie a ohrozuje zdravie ľudí nielen z hľadiska ftalátov, ale z hľadiska celého životného cyklu – od výroby, cez použitie až po jeho zneškodnenie. Pri výrobe a následnom zneškodnení PVC vzniká mnoho škodlivých látok, ako sú dioxíny, ale aj plynný chlór, HCl, ťažké kovy a pod.

Zoznam alternatív k PVC pomôckam

Hľadáte bezpečnejšiu alternatívu k pomôcke z PVC? Zoznam pomôcok dostupných v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švédsku a Veľkej Británii sa snaží podať detailné informácie o možných náhradách bez obsahu ftalátov a PVC.

Halting the child brain drain, štúdia v angličtine

01.12.2006

V priebehu roka 2006 sa 250 žien z 21 krajín sveta podrobilo výskumu - testovaniu vlasov na obsah ortute, ktorý odzrkadľuje jej prítomnosť v organizme. Výsledky celého výskumu, informácie o škodlivosti ortute, závažných zdravotných rizikách, snahách o jej elimináciu prostredníctvom obmedzení na celoeurópskej úrovni a mnohé ďalšie informácie podáva štúdia organizácií Health Care Without Harm a Health and Environment Alliance v angličtine.

Dirty truths

Brožúra Priateľov Zeme Anglicko zhrňujúca výsledky štúdie ktorá preukázala, že spaľovne odpadov nedokážu vyrábať "zelenú energiu", naopak produkujú porovnateľné emisie skleníkotvorných plynov než fosilné energetické zdroje (v anglickom jazyku), máj 2006.

Alternatívy k spaľovniam nebezpečných odpadov

List faktov, zostavil: Ladislav Hegyi, Priatelia Zeme - SPZ, 2004.

Technické kritériá pre zneškodnenie nebezpečných odpadov s obsahom POP.

Zostavili: Greenpeace International - Pat Costner, Darryl Luscombe, Morag Simpson, 1998.