Informácie

>> obaly

Informácie sú zobrazená podľa dátumu pridania.

Kliknutím na hlavičku v konkrétnom stľpci tabuľky môžete zmeniť spôsob zoradenia.

Bolo nájdených 40 výsledkov

Názov Typ obsahu Témy Cieľová skupina Kľúčové slová Dátum vloženiaikona zoraďovania
Zálohovanie PET fliaš? Víťazia ekonomické záujmy
Prevzatý článok
odpady verejnosť obaly, zálohovanie 25.01.2011
Životné prostredie malo dnes šťastie!
Tlačová správa
obaly 11.03.2010
Gymnázium, Šrobárová 1, Košice
Galéria
odpady ekovýchova, environmentálna výchova, obaly, znižovanie vzniku odpadov 05.05.2009
Nové rozložiteľné Tesco tašky neriešia problém odpadov
Tlačová správa
obaly, plastové tašky 27.04.2009
Priatelia Zeme spúšťajú projekt na odstránenie príčin znečistenia Ružína
Tlačová správa
obaly, pomoc občanom proti znečisťovaniu, problémy s odpadmi, Skládky, voda 06.07.2008
Ministerstvo navrhuje oslabiť triedený zber a neriešiť znečistenie nezákonne pohodenými odpadmi
Tlačová správa
legislatíva, obaly 07.05.2008
Priatelia Zeme upozorňujú na riziká potravinových obalov z PVC
Tlačová správa
obaly, PVC 27.02.2008
Nepodporujme krátkozraké riešenia - Používajme vratné fľaše (leták)
Publikácia
ekologizácia školy, verejnosť obaly, zálohovanie, znižovanie vzniku odpadov 14.01.2008
Priatelia Zeme: LIDL ignoruje zákon
Tlačová správa
odpady obaly 20.12.2007
Priatelia Zeme za záchranu minerálok vo vratných fľašiach
Tlačová správa
odpady obaly 26.11.2007
Zachráňme minerálky vo vratnom obale, príroda už má na mále!
Akcia
obaly, problémy s odpadmi, zálohovanie 13.11.2007
Vyhlásenie Priateľov Zeme k okrúhlemu stolu na Ministerstve životného prostredia
Tlačová správa
odpady legislatíva, obaly, recyklácia 24.05.2007
Voľne pohodené odpady z obalov
Galéria
odpady obaly, vodná nádrž 22.05.2007
Nelogický krok ministra Izáka
Prevzatý článok
odpady verejnosť legislatíva, obaly 21.05.2007
Ministerstvo životného prostredia ignoruje všetkých okrem znečisťovateľov
Tlačová správa
odpady legislatíva, obaly, problémy s odpadmi, recyklácia, triedený zber, zálohovanie, znižovanie vzniku odpadov
26.04.2007
Ministerstvo životného prostredia navrhuje zvýšiť množstvo odpadov z obalov a obmedziť práva spotrebiteľov
Tlačová správa
odpady legislatíva, obaly, problémy s odpadmi, zálohovanie, znižovanie vzniku odpadov 12.04.2007
Ekonomika nápojových obalov v SR
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť obaly 08.03.2007
Dopady obalov na životné prostredie
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť obaly 08.03.2007
Ako vybrať správny obal
Ekoporadňa
odpady verejnosť obaly, recyklácia 24.02.2007
Zálohované obaly - takmer žiadne odpady (plagát)
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť obaly, zálohovanie 11.02.2007
Zálohované obaly - takmer žiadne odpady (leták)
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť obaly, zálohovanie 11.02.2007
Obaly a životné prostredie (brožúra)
Publikácia
odpady školy, verejnosť obaly 11.02.2007
Používajme vratné obaly - zem nie je na jedno použitie (plagát)
Publikácia
odpady školy, verejnosť obaly 11.02.2007
Priatelia Zeme upozorňujú na pokus podvodom oslabiť legislatívu o ochrane životného prostredia
Tlačová správa
legislatíva, obaly 06.02.2007
Mnohé obchodné reťazce porušujú zákon o obaloch
Tlačová správa
obaly 06.02.2007
Nová štúdia o PET obaloch obsahuje hrubé odborné chyby
Tlačová správa
odpady obaly, Skládky 06.02.2007
Stanovisko Priateľov Zeme - SPZ k štúdii MESA 10 - "Riešenie nakladania s obalmi v podmienkach Slovenska"
Tlačová správa
obaly 06.02.2007
Až tretinu nelegálne zahodených odpadkov tvoria nápojové obaly
Tlačová správa
obaly 06.02.2007
Z mora odpadkov plávajú k premiérovi "Správy vo fľaši"
Tlačová správa
obaly 06.02.2007
Z mora odpadkov plávajú k premiérovi "Správy vo fľaši"
Akcia
obaly 06.02.2007
Premiér dostane stovky odkazov v PET fľašiach
Tlačová správa
obaly 06.02.2007
Analýza nelegálne pohodených odpadov v SR
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť čierne skládky, nelegálne skládky, obaly 06.02.2007
Štyri roky sľubov - tisíce ton odpadu navyše
Tlačová správa
obaly, problémy s odpadmi 24.01.2007
Priatelia Zeme-SPZ upozornili J. Malchárka na nekompetentné vyjadrenia jeho hovorcu
Tlačová správa
obaly, znižovanie vzniku odpadov 24.01.2007
Potrebujeme vecnú diskusiu o zálohovaní obalov
Tlačová správa
obaly, recyklácia, znovupoužívanie 24.01.2007
Jednorazové nápojové obaly ŠKODIA VIAC ako vratné fľaše
Článok
odpady verejnosť obaly, zálohovanie 15.01.2007
OBALY
Článok
odpady verejnosť obaly 15.01.2007
Zachráňme vratné obaly – pre naše prostredie a peniaze
Článok
odpady verejnosť obaly, zálohovanie 15.01.2007
Systém nakladania s obalmi v jednotlivých krajinách EÚ
Článok
odpady obce / firmy, školy, verejnosť legislatíva, obaly, zálohovanie 15.01.2007
Namiesto diskusie o zálohovaní dáva zväz obchodu a potravinárska komora prednosť zastrašovaniu
Tlačová správa
obaly, recyklácia, znižovanie vzniku odpadov, znovupoužívanie 06.01.2007