ekologizácia

Minimalizácia... v práci, škole, kancelárii

Minimalizácia... v práci, škole, kancelárii
Telo textu: 

V pracovnom nasadení prestávame vnímať detaily, pritom tieto opako-vaním môžu získať nezanedbateľný vplyv na spotrebu prírodných zdrojov, vznik odpadov a znečistenia z výroby, z našej práce. Skúsme sa spýtať: potrebujem tento e-mail naozaj vytlačiť?

 • Zaveďme používanie ekologických prostriedkov (napr. čistiacich prostriedkov, odevov z prír. materiálov...), obmedzme jednorazové prostriedky, zameňme ich za opakovane použiteľné, zaujímajme sa o dopady našej práce na vznik odpadov a znečistenia.
 • Používajme a kupujme výrobky z recyklovaného papiera nebieleného chlórom (kancelársky papier, ale aj obálky, zošity...). Chránime tým naše lesy.
 • Na papier tlačme obojstranne, pri kúpe tlačiarne žiadajme takú, ktorá umožňuje tlačiť automaticky obojstranne. Používajme menšie písmo, šetrime na dokumentoch miestom.
 • Nepotlačené zvyšky papierov použime ako kartičky na zápisky.
 • Opätovne používajme obálky, odkladajme bublinkové fólie a výplňové materiály (polystyrén, polyuretán, papier...), použime ich ako ochrannú vrstvu pri balení balíkov.
 • Uprednostňujme ukladanie dát v elektronickej forme, elektronickú komunikáciu pred listovou, namiesto kúpy CD nosiča si hudbu zakúpme a stiahnime online, skopírujme si ju do prehrávača.
 • Toner z tlačiarne, pásky, dávajme znovu naplniť, používajme perá s vymeniteľnými náplňami. Pri kúpe tlačiarne preferujme takú, ktorá umožňuje opakované napĺňanie atramentových kaziet, tonera.
 • Uprednostňujme spotrebiče, ktoré sa zaobídu bez batérií, s mechanickým generátorom el. prúdu. Pokiaľ používame batérie (monočlánky), uprednostnime nabíjateľné a dbajme na správny cyklus nabíjania kvôli predĺženiu ich životnosti.
 • Namiesto kúpy nového počítača si svoj počítač zmodernizujme.
 • Pri výbere počítača preferujme jeho ľahkú rozširovateľnosť s možnosťou výmeny jednotlivých komponentov.

Minimalizujme... na ulici, v spoločnosti, komunite

Minimalizujme... na ulici, v spoločnosti, komunite
Telo textu: 

Žijeme v spoločnosti: dennodenne zdravíme susedov, hromžíme na preplnené kontajnery, skoro ráno zohrievame studené motory na cestu do práce... a každodennosť nás akosi oberá o silu aktívnejšie riešiť javy, ktoré nám už pomaly ani neprekážajú, lebo sme sa s nimi zmierili. Nezahadzujeme tak šancu tieto javy meniť? Kto sa má zaoberať riešením týchto problémov, keď nie my?

 • Odpady, ktoré je možné recyklovať, nevhadzujme na ulici do nádob na zmiešaný odpad.
 • Sú na ne určené špeciálne nádoby zväčša farebne odlíšené a s popisom: napr. modré na papier, zelené na sklo, žlté na plasty.
 • Využívajme viac knižnice, požičovne áut a rôzne iné verejné služby, ktoré nám umožnia nekupovať a viac využívať veci. Nástroje a zariadenia potrebné na príležitostné práce si prenajímajme alebo požičiavajme od susedov, známych, alebo v špecializovaných požičovniach.
 • Prečítané knihy si vymieňajme, alebo ich podarujme. Iniciujme vytvorenie "hračkárskej knižnice" a namiesto kupovania hračiek si hračky požičiavajme.
 • Zorganizujme ekoburzu starých vecí, šatstva. Zabezpečme verejný priestor, ktorý by slúžil na zdieľanie a vymieňanie vecí, ktoré už nevyužijeme, ale mohli by ešte niekomu poslúžiť.
 • Iniciujme zavedenie triedeného zberu, výstavbu komunitného kompostoviska, vytvorenie komunitnej záhrady...
 • Založme "eko-hliadku", ktorá bude monitorovať výskyt znečistenia, čierne skládky...
 • Zapojme sa aktívne do programov miestnych ekologických združení, ktoré usilujú o znižovanie množstva odpadov.
 • Najdôležitejšie je začať od seba. Buďme dobrým príkladom, vytvorme eko-nástenku, spoločne sa zamýšľajme, ako by sme mohli zlepšiť nakladanie s odpadom, využiť nepotrebné výrobky, nábytok...

Minimalizujme... na cestách, na dovolenke

Minimalizujme... na cestách, na dovolenke
Telo textu: 

Intenzita dopravy spôsobuje mnohé problémy, znečistenie životného prostredia, vzduchu... hluk. Sme nútení akceptovať túto daň za luxus rýchleho presunu bez námahy. Do práce sa náhlime na štyroch kolesách, kontinenty máme „prelietané“, mnohí už poznáme celé pobrežie Španielska, „malé divy“ aj tie veľké. Avšak poznáme prírodu o pár kopcov či dolín vedľa nášho bydliska, kam sa vieme dostať i miestnou verejnou dopravou či na bicykli?

 • Prednostne sa premiestňujme peši, na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach, prospeje to nielen životnému prostrediu, ale aj nášmu zdraviu.
 • Uprednostňujme hromadnú dopravu pred vlastným autom.
 • Na krátke vzdialenosti nepoužívajme automobil, keď je motor studený, produkuje viac škodlivín. Preto radšej choďte pešo alebona bicykli.
 • Využívajme zdieľanú jazdu - trasy kto cestuje odkiaľ, kam a kedy sa môžme dozvedieť na internete (www.stopar.sk) Pokiaľ vlastníme dopravný prostriedok, zdieľajme ho so známymi, cestou do/z práce zvezme aj suseda...
 • Nákup nového auta si dobre rozmyslime, využitie alternatívnych foriem dopravy môže byť efektívnejšie ako vlastniť auto len kvôli víkendovým výletom.
 • Správnym hustením pneumatík predĺžime ich životnosť a tiež spotrebu paliva až o 10%. Dbajme
 • na technický stav automobilu, opravy prenechávajme odbornému servisu. Náplne ako olej, kvapaliny nevymieňajme sami. Zozbierané náplne nevylievajme, odovzdajme ich na zbernom dvore.
 • Využívajme ubytovanie v zariadeniach, ktoré sú držiteľom ekoznačky “Európsky kvet” či “Envi-ronmentálne vhodný produkt”.
 • Pri pobyte v cudzine chráňme prírodu, používajme dopravné prostriedky, ktoré ju neznečisťujú. Nákupom podporujme rozvoj miestnych komunít. Všímajme si mieste zvyklosti, napr. ako kde nakladajú s odpadom, môžeme sa inšpirovať i niečo nové naučiť :)
 • Ak chceme stráviť nezvyčajné prázdniny, pouvažujme o dobrovoľnej činnosti na ochranu prírody, prihlásme sa na letný ekotábor Priateľov Zeme.

Minimalizujme... v kúpeľni, na toalete

Minimalizujme... v kúpeľni, na toalete
Telo textu: 

V každom štvorcovom milimetri sú stovky rôznych baktérií, mikroorganizmov, s ktorými tisícročia žijeme v homeostáze - v rovnováhe. Zrazu sú však tieto mikroorganizmy v reklamách vykresľované ako príšery, ktoré nám siahajú na život, dozvedáme sa, že je dobré dieťatko každý deň mydliť, podlahu sterilizovať chlórom, zničiť, zničiť, zničiť... Naozaj nám prospieva "život v sterilnom skleníku"?

 • Nepoužívajme agresívne čistiace a pracie prostriedky, napr. s obsahom silných kyselín, chlóru, fosfátov. Uprednostnime prostriedky s ekologickým certifikátom. (Sonett, Missiva, Ecover...). Niektorí výrobcovia poskytujú možnosť opätovného napĺňania, alebo čapovanie do vlastných prinesených obalov - využime túto možnosť, znížime množstvo odpadov z obalov.
 • Namiesto špecializovaných čistiacich prostriedkov vyskúšajme účinok tých prírodných: ocot na plesne, sódu bikarbónu na bielenie, citrónovú šťavu na škvrny, vodný kameň... Namiesto aviváže skúsme do prania pridať trošku octu, zároveň zabránime aj tvorbe vodného kameňa.
 • Čistiace prostriedky nedávkujme "od oka" - pri cielenom dávkovaní môžme ušetriť až polovicu bežnej spotreby čistidiel.
 • Nepoužívajme sušičky na bielizeň, keď ju necháme vysušiť voľne vonku, navyše povystieranú (vytrasenú) a úhľadne zavesenú, nebudeme ju musieť ani žehliť.
 • Nepoužívajme jednorázové holiace strojčeky, jednorazové utierky, čistiace tampóny... nahraďme ich opakovane použiteľnými.
 • Používajme recyklovaný toaletný papier.
 • Namiesto jednorazových papierových utierok používajme prateľné textilné uteráky.
 • Ak už používame jednorazové čistiace vatové tampóny, obrúsky na odstraňovanie mejkapu, nehádžme ich do záchodu, ale do odpadkového koša.
 • Vodu, ktorou sa umývame, oplachujeme, zberajme do vedra, môžeme ju použiť ešte raz - v záchode na splachovanie toalety :). Pre zníženie spotreby vody pri splachovaní tiež môžeme do nádržky pre splachovanie vložiť fľašu naplnenú vodou.

Minimalizujme... v kuchyni, pri stole

Minimalizujme... v kuchyni, pri stole
Telo textu: 

Na naše stoly putujú potraviny z celého sveta. Je skvelé že máme taký výber a že i v zime môžme „Marušku poslať na jahody“. Zaujímajú nás však aj ďalšie súvislosti, pôvod toho, čo jeme? Koľko odpadov vzniká pri balení, preprave? A vieme, že veľkú časť zvyškov z kuchyne môžeme vrátiť prírode?

 • Nákup potravín a prípravu jedál robme len v takých množstvách, ktoré dokážeme spotrebovať - zabránime tým ich neetickému a neekologickému vyhadzovaniu.
 • Na pitie uprednostňujme vodu z vodovodu pred balenou vodou, minerálne vody si zájdime nabrať ku prameňu. Pokiaľ kupujeme nápoje, uprednostnime tie vo vratných sklenených obaloch.
 • Zvyšky jedál (okrem mliečnych, rybích a mäsitých) kompostujme. Viac o kompostovaní sa dozviete na našej stránke.
 • Oleje, tuky nevylievajme do výlevky, ale ich zberajme do starej nádoby, ktorú odovzdajme na zberný dvor.
 • Namiesto papierových obrúskov a utierok používajme textilné, ktoré sa dajú opätovne používať. Namiesto fólií alebo jednorazových vrecúšok na uskladnenie potravín využívajme sklenené poháre alebo plastové dózy, ktoré sa dajú opakovane naplniť a uzavrieť. Desiatu, stravu si z domu nosme v nádobe na potraviny, nepoužívajme fólie, alobal na jej balenie.
 • Pre našu kuchyňu preferujme "bio" potraviny.
 • Uprednostňujme sezónne dostupné ovocie a zeleninu. Namiesto nakupovania zaváranín si dopestované plodiny zavárajme sami, vyrábajme si vlastné sirupy, lekvár...
 • Vyhýbajme sa používaniu jednorazového príboru a riadu, v stravovacom zariadení žiadajme jeho nahradenie opakovane použiteľným. Namiesto nápojov z automatov, ktoré sú plnené do jednorazových pohárov, zájdime do zariadenia, v ktorom používajú opakovane použiteľné poháre a riad. Pri výbere podniku preferujme zariadenia s certifikátom "bio", ktoré ponúkajú jedlá a nápoje v "bio" kvalite. Uprednostňujme produkty spravodlivého obchodu (označenie fair-trade) a bioprodukty, žiadajme ich zaradenie do ponuky.
 • Neobjednávajme si jedlo, pizzu na donášku - predídeme vzniku znečistenia z dopravy, odpadu z obalov potrebných na prevoz a jednorazové servírovanie.

Minimalizujme ...pri starostlivosti o seba, deti, blízkych

Minimalizacia pri starostlivosti
Telo textu: 

Hovorí sa že šaty robia človeka... nehovorí sa však akého. Urobia z nás lepšieho človeka šaty na jednu módnu sezónu? Nakoľko sme ovplyvnení poslednou módou a premenlivými štýlmi a nakoľko svojim výzorom prezentujeme sami seba?

 • Využívajme bazáre, second handy, ekoburzy, často v nich nájdeme kvalitné i ťažko dostupné oblečenie, výrobky. Šatstvo, ktoré už nepotrebujeme, ponúknime do second handu alebo ho darujme charite. Starú deku odnesme do psieho útulku.
 • Pri obliekaní preferujme osobný štýl, nie módne trendy. Ak už chceme vyzerať módne, preferujme eko-módu. Nehanbime sa nosiť zachovalé kabáty a svetre našich starých otcov, mám...
 • Uprednostňujme odevy z prírodných materiálov, ktoré sú v prírode ľahko rozložiteľné, od miestnych výrobcov, odevy z certifikátom Bio, Fair-trade. Prešívajme a opravujme odevy.
 • Uprednostňujme prírodnú kozmetiku, kozmetiku, ktorá nebola testovaná na zvieratách (napr. Weleda, Lavera, Alverde, Nobilis Tilia, Saloos..) a kozmetiku, ktorá je certifikovaná (zahraničné označenia BDIH, ECOCERT, EcoControl).
 • Nepoužívajme jednorazové detské plienky a utierky, uprednostnime opakovane použiteľné, z prírodných materiálov. Okrem šetrenia prírodných zdrojov "ušetríme aj peňaženke".
 • Nepreháňajme to s nakupovaním rôznych hračiek, uprednostnime rozvoj tvorivosti vytváraním vlastných jednoduchých hračiek z prírodných materiálov (slama, listy, gaštany, hlina alebo včelí vosk na modelovanie...) alebo vytriedeného odpadu (vrchnáky z plastových fliaš, tetrapaky, handričky...).Keď už hračky kupujeme, uprednostnime kvalitné a trvanlivé hračky z dreva, ošetrené prírodnými prostriedkami. Keď deti prestanú zaujímať, predajme ich na burze, alebo si ich vymieňajme s priateľmi.
 • Buďme dobrým príkladom pre svoje deti, pestujme v nich vzorce správania, ktoré sú v súlade so zásadami "trvalej udržateľnosti", vysvetľujme im dopady konzumného spôsobu života, "klamy" reklamy a metódy "green washingu" (klamlivé marketingové metódy, ktoré nás majú presvedčiť, že produkt je ekologický)...

Minimalizujme... pri údržbe domácnosti, okolo domu

Minimalizácia v domácnosti
Telo textu: 

Naše domovy sú často obrazom vyumelkovaného sveta, ktorý vidíme v reklame. Módne trendy a kolekcie nás presviedčajú, že je aktuálne sa stále po niečom "opičiť". Otázkou je však, nakoľko trvalá je naša spokojnosť v tomto stále aktualizovanom vyumelkovanom prostredí. Odráža skutočne nás, našu autentickosť, naše skutočné potreby?

 • Odmietajme reklamné materiály, poštovú schránku označme nápisom "nevhadzujte reklamy".
 • Opravujme a renovujme pokazené veci ako šaty, topánky, elektroniku alebo nábytok - renovovať, opraviť, dotvoriť sa dá takmer všetko, objavme čaro starých vecí, ktorým môžeme vdýchnuť nový život. Požiadajme zručného remeselníka, aby nám pomohol s opravou.
 • Pokiaľ potrebujeme materiály na opravu pokazených vecí, nábytku, navštívme zberný dvor, šrotovisko, opýtajme sa známych...
 • Pri maľovaní uprednostnime vodou riediteľné farby pred syntetickými, látky prírodného pôvodu, včelí vosk namiesto syntetického laku na drevo...
 • Veci, ktoré už nepotrebujeme / nepoužívame, ponúknime na využitie iným - rodine, kamarátom, charite, bazáru alebo aj sociálne slabšie postavením spoluobčanom...
 • Nespaľujme odpady, pri pálení odpadu môžu vznikať zdraviu škodlivé látky, napr. dioxíny... Domáce spaľovanie je zakázané zákonom o odpadoch.
 • Trieďme odpady pre recykláciu - môžeme "zachrániť" až 80% materiálov pred spálením alebo uložením na skládku.
 • Kompostujme si všetok bioodpad, ktorý vzniká v záhrade a v domácnosti svojpomocne. Kompost je kvalitným hnojivom do našej záhradky alebo na izbové kvety. Viac o správnom postupe kompostovania, o tom ako kompostovať, čo sa kompostovať dá a čo nie - nájdete na našej stránke.
 • Snažme sa dopestovať vlastné ovocie a zeleninu, ekologickým spôsobom, osvojme si princípy organického pestovania. Nepoužívajme agresívne prostriedky, syntetické hnojivá, postreky, pesticídy, herbicídy, jedy...
 • Znovupoužívajme stavebné materiály, kamenivo, tehly... Zo starej dlažby, kachličiek, môžme vytvoriť zaujímavú mozaiku, ktorú v hypermarkete nenájdeme...

Minimalizujme... na nákupe

Minimalizácia - nákupy
Telo textu: 

Dennodenne sme konfrontovaní s reklamou, ktorá sa stala omamným koloritom verejného priestoru i éteru našich domovov. Reklamné agentúry nápadito vymýšľajú spôsoby, ako nás presvedčiť o tom, čo všetko nové potrebujeme... ale je pravdou to, čo sa nám snaží vsugerovať reklama?

 • Kupujme iba to, čo skutočne potrebujeme. Snažme sa sami rozhodovať o našich životných potrebách a nenechávajme o tom rozhodovať reklamné agentúrya firmy vyrábajúce rôzne produkty. Využívajme viac služby namiesto nákupu nových výrobkov.
 • Premýšľajme, koľko odpadu z nákupu vznikne, ako je výrobok zabalený. Uprednostňujme bezobalovú distribúciu (prenos tovaru vo vlastnej taške, nádobe, čapovanie saponátov, mlieka, sirupov do vlastnej nádoby), nezabalený chlieb, zeleninu, ovocie... Uprednostňujme nákup väčších balení výrobkov a koncentrátov. Dobrým príkladom sú pracie prášky, olej, cukor, múka...
 • Vyberajme si s ohľadom na kvalitu, trvácnosť, energetickú účinnosť a recyklovateľnosť výrobku, preferujme výrobky z recyklovaných materiálov. Pri výrobkoch z dreva uprednostnime tie, ktoré majú certifikát, že sú pôvodom z ekologicky obhospodarovaného lesa - FSC.
 • Uprednostňujme miestne výrobky a drobných predajcov, remeselníkov, v drobných svojráznych obchodíkoch, miestne dopestované plodiny na trhovisku.
 • Uprednostňujme produkty spravodlivého obchodu (označenie fair-trade), ekologického poľnohospodárstva (označ. eko, bio...) a produkty s eko-certifikátom, alebo certifikátom energetickej efektívnosti - Environmentálne vhodný produkt, Európsky kvet, Energy Star.
 • Na nákup si nosme trvácnu plátennú tašku, odmietajme ponúkané plastové vrecúška, tašky - pokiaľ ich už používame, snažme sa o opakované použitie až kýmsa neopotrebujú a potom ich trieďme pre recykláciu.
 • Prednostne nakupujme v second handoch, antikvariátoch, nábytok z bazáru, centra opätovného použitia, komisionálneho predaja, starožitníctva... mnoho ponúk nájdete na internete.
 • Nekupujme materiály, ktoré sú pre životné prostredie a zdravie nebezpečné, alebo sú ťažko recyklovateľné - napr. PVC.

Videoklip: Nie do plastov!

Videoklip: Nie do plastov!

Klip o triedení odpadu. Ďakujeme Mariánovi Hudákovi za vytvorenie tohto klipu bez nároku na honorár.

... čítať viac